profile-image

Lavdie Kurti

Emri : Lavdie Kurti

Telefon :+355699769637

Email : ladekurti@gmail.com

Vendndodhja : Tiranë

Diploma

Titulli
Psikologji
Universiteti
Univeriteti i Elbasanit
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
July 13, 2012
Titulli
Psikologji
Universiteti
Univeriteti i Elbasanit
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
July 13, 2012
Titulli
Psikologji
Universiteti
Univeriteti i Elbasanit
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
July 13, 2012

Bachelor

Titulli
Psikologji
Universiteti
Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
July 13, 2012

Master

Titulli
Master Profesional në Këshillim Psikologjik
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
May 15, 2014