profile-image

Klejdia Devishaj

i Licensuar

Emri : Klejdia Devishaj

Vendndodhja : Fier

Nr Licence : 548

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Nov. 6, 2019

Bachelor

Titulli
Psikologji
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
Dec. 24, 2012

Master

Titulli
Psikologji Organizacionale
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
July 17, 2014

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Inteligjenca emocionale
Nga
June 4, 2022
Deri
June 5, 2022
Fusha
Titulli
ACT ne praktiken klinike: integrimi i metaforave n
Nga
March 12, 2022
Deri
March 12, 2022
Fusha
Titulli
Analiza sasiore dhe cilesore
Nga
June 11, 2022
Deri
June 25, 2022
Fusha
Titulli
Njohja dhe trajtimi i crregullimeve sjellore tek f
Nga
Nov. 6, 2020
Deri
Nov. 7, 2020
Fusha
Titulli
Disforia Gjinore
Nga
July 3, 2021
Deri
July 4, 2021
Fusha
Titulli
Veprimtari praktike të psikologut shkollor
Nga
May 5, 2023
Deri
May 7, 2023