profile-image

Jonilda Gremi

i Licensuar

Emri : Jonilda Gremi

Telefon :+355695814659

Email : gremi.jonilda@gmail.com

Vendndodhja : Fier

Nr Licence : 674

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
March 18, 2021

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Veprimtari praktike të psikologut shkollor
Nga
May 5, 2023
Deri
May 7, 2023
Fusha
Titulli
Inteligjenca emocionale,vetëkontrolli i emocioneve
Nga
Oct. 21, 2023
Deri
Oct. 22, 2023