profile-image

Fatlinda Ibro

i Licensuar

Emri : Fatlinda Ibro

Telefon :+355685407079

Email : fatlinda.ibro@yahoo.com

Vendndodhja : Tiranë

Nr Licence : 403

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
May 18, 2023

Bachelor

Titulli
Psikologji Shkollore
Universiteti
Universiteti Kristal
Fakulteti
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale
Mbaruar
July 7, 2012

Master

Titulli
Psikologji Këshillimi
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
April 17, 2015

Eksperienca

Fusha
Psikologji
Institucioni
Q.E.ZH.E.F Tirane
Pozicioni
Psikologe
Nga
Nov. 1, 2012
Deri
None

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Formulimi i rastit klinik për trajtim terapeutik
Nga
Oct. 30, 2022
Deri
Oct. 30, 2022
Fusha
Titulli
“Metodat e kërkimit sasior dhe cilësor & analiza d
Nga
Oct. 15, 2022
Deri
Oct. 29, 2022
Fusha
Titulli
Trajtimi i problemeve psikolgjike te shkaktuara
Nga
April 23, 2022
Deri
April 23, 2022
Fusha
Titulli
Problemet ne sjellje tek femijet.Teknika menaxhimi
Nga
May 15, 2022
Deri
May 15, 2022
Fusha
Titulli
Pasiguria e viktimizimi i adoleshenteve ne shkoll
Nga
April 16, 2022
Deri
April 16, 2022
Fusha
Titulli
Teknika dhe strategji per menaxhimin e femijeve me
Nga
May 28, 2022
Deri
May 28, 2022
Fusha
Titulli
Vleresim terapeutik-Proces diagnostikimi bashkpunu
Nga
Oct. 1, 2022
Deri
Oct. 1, 2022
Fusha
Titulli
Transferenca erotike ne marredhenien terapeutike
Nga
Feb. 18, 2023
Deri
Feb. 19, 2023