profile-image

Emona Ferhati

i Licensuar

Emri : Emona Ferhati

Telefon :+355672750515

Email : ferhatiemona@gmail.com

Vendndodhja : Tiranë

Nr Licence : 164

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
June 7, 2023

Diploma

Titulli
Psikolog Klinik
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
July 6, 2007

Eksperienca

Fusha
Psikologji Shkollore
Institucioni
Shkolla 9-vjeçare "Ramazan Jarani"
Pozicioni
Psikologe Zëvendësuese
Nga
Oct. 1, 2012
Deri
Aug. 30, 2013
Fusha
Psikologji Shkollore
Institucioni
Gjimnazi "Asim Vokshi"
Pozicioni
Psikologe
Nga
Oct. 21, 2013
Deri
April 2, 2014

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Formulimi i rastit klinik për trajtim terapeutik
Nga
Oct. 30, 2022
Deri
Oct. 30, 2022
Fusha
Titulli
Trajtimi i Zisë së Komplikuar
Nga
Oct. 26, 2022
Deri
Oct. 27, 2022
Fusha
Titulli
“Metodat e kërkimit sasior dhe cilësor & analiza d
Nga
Oct. 15, 2022
Deri
Oct. 29, 2022
Fusha
Titulli
Demonstrim dhe zhvillim praktik i një qasje kërkim
Nga
Dec. 3, 2022
Deri
Dec. 4, 2022
Fusha
Titulli
Terapi permes artit dhe lojes me femijet.
Nga
Oct. 17, 2020
Deri
Oct. 17, 2020
Fusha
Titulli
ACT Metafora në praktikën klinike
Nga
Dec. 10, 2022
Deri
Dec. 10, 2022
Fusha
Titulli
Kur fjalet nuk mjaftojne, terapia e artit dhe puna
Nga
Dec. 15, 2022
Deri
Dec. 18, 2022
Fusha
Titulli
Roli i psik. në menaxhimin e sjelljeve devijante
Nga
Jan. 14, 2023
Deri
Jan. 14, 2023