profile-image

Dorjana Shahu

i Licensuar

Emri : Dorjana Shahu

Email : dorjanashahu.ds@gmail.com

Vendndodhja : Durrës

Nr Licence : 973

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Jan. 30, 2023

Diploma

Titulli
Psikologe Shkollore dhe Organizimi
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
July 8, 2008

Eksperienca

Fusha
Psikologe pranë Gjykatave
Institucioni
Gjykata e rrethit gjyqësor ,Durrës
Pozicioni
Psikologe në çeshtjet civile dhe penale
Nga
July 1, 2012
Deri
July 1, 2014

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Aplikimi praktik i teknikave formale,joformale...
Nga
April 15, 2023
Deri
April 16, 2023
Fusha
Titulli
Roli i psik. në menaxhimin e sjelljeve devijante
Nga
Jan. 14, 2023
Deri
Jan. 14, 2023
Fusha
Titulli
Crregulimet e te nxenit te femijet 5-10 vjec
Nga
Dec. 16, 2023
Deri
Dec. 17, 2023