profile-image

Besjana Farruku

i Licensuar

Emri : Besjana Farruku

Email : besianafarruku@live.com

Vendndodhja : Fushë-Krujë

Nr Licence : 249

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Jan. 18, 2023

Bachelor

Titulli
Psikologji
Universiteti
Universiteti i Shkodrës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
July 11, 2012

Master

Titulli
Psikologji Shkollore
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
Sept. 19, 2014

Eksperienca

Fusha
Psikologji Shkollore
Institucioni
Shkollat Thumanë, Burizanë, Bushnesh, Gramëz,
Pozicioni
Psikologe Shkollore
Nga
May 24, 2017
Deri
None

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
“Metodat e kërkimit sasior dhe cilësor & analiza d
Nga
Oct. 15, 2022
Deri
Oct. 29, 2022
Fusha
Titulli
Kur fjalet nuk mjaftojne,terapia e artit dhe puna
Nga
Nov. 12, 2022
Deri
Nov. 20, 2022
Fusha
Titulli
Menaxhimi i stresit ne pune
Nga
Feb. 20, 2021
Deri
Feb. 21, 2021