profile-image

Amarilda Garuli

i Licensuar

Emri : Amarilda Garuli

Telefon :+355696379161

Email : ilda.garuli@gmail.com

Vendndodhja : Durrës

Nr Licence : 732

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Feb. 16, 2022

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Formulimi i rastit klinik për trajtim terapeutik
Nga
Oct. 30, 2022
Deri
Oct. 30, 2022
Fusha
Titulli
Trajtimi i Zisë së Komplikuar
Nga
Oct. 26, 2022
Deri
Oct. 27, 2022
Fusha
Titulli
Struktura,validimi,standartizimi e zbatimi në prak
Nga
June 24, 2023
Deri
June 25, 2023