profile-image

Kristjana Selimi/Toska

i Licensuar

Emri : Kristjana Selimi/Toska

Telefon :0694480150

Email : kristiselimi2@hotmail.com

Vendndodhja : Fier

Nr Licence : 865

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
July 1, 2022

Bachelor

Titulli
Psikologji
Universiteti
Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
Oct. 5, 2015

Master

Titulli
Master Shkencor ne Psikologji
Universiteti
Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
June 15, 2016

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Aplikimi praktik i teknikave formale,joformale.
Nga
April 15, 2023
Deri
April 16, 2023
Fusha
Titulli
Menaxhimi i sjelljeve problematike
Nga
June 17, 2023
Deri
June 17, 2023
Fusha
Titulli
Identifikimi, trajtimi, parandalimi i radikalizmit
Nga
Sept. 4, 2023
Deri
Sept. 4, 2023
Fusha
Titulli
Veprimtari praktike të psikologut shkollor
Nga
Oct. 6, 2023
Deri
Oct. 8, 2023