profile-image

Fatmira Lala

Emri : Fatmira Lala

Telefon :692626443

Email : fatmira76@yahoo.com

Vendndodhja : Lushnje

Bachelor

Titulli
Psikologji
Universiteti
Wisdom University
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Mbaruar
July 16, 2018

Master

Titulli
Psikologji Këshillimi Klinik
Universiteti
Universiteti Kristal
Fakulteti
Fakulteti i Drejtësisë Artit dhe Shkencave Sociale
Mbaruar
Oct. 8, 2014

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Inteligjenca emocionale
Nga
June 4, 2022
Deri
June 5, 2022
Fusha
Titulli
ACT ne praktiken klinike: integrimi i metaforave n
Nga
March 12, 2022
Deri
March 12, 2022
Fusha
Titulli
Identifikimi, trajtimi, parandalimi i radikalizmit
Nga
Oct. 20, 2023
Deri
Oct. 20, 2023
Fusha
Titulli
Përmirësimi i tek. të intervistimit të dyshuarve
Nga
Dec. 14, 2023
Deri
Dec. 14, 2023