profile-image

Eldisa Qehaj

i Licensuar

Emri : Eldisa Qehaj

Telefon :694331878

Email : eldisaqehaj@gmail.com

Vendndodhja : Lushnje

Nr Licence : 645

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Oct. 30, 2020

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Veprimtari praktike të psikologut shkollor
Nga
May 5, 2023
Deri
May 7, 2023
Fusha
Titulli
Autizmi,vlerësimi,ndërhyrja fillestare me terapinë
Nga
July 17, 2023
Deri
July 21, 2023