profile-image

Eglantina Petro

i Licensuar

Emri : Eglantina Petro

Telefon :698401292

Email : eglastroka@live.com

Vendndodhja : Gjirokastër

Nr Licence : 564

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Oct. 1, 2020

Bachelor

Titulli
Psikologji Shkollore
Universiteti
Universiteti Kristal
Fakulteti
Fakulteti i Drejtësisë Artit dhe Shkencave Sociale
Mbaruar
June 15, 2014

Master

Titulli
Psikologji Sociale dhe Komunikimi
Universiteti
Institucioni i Arsimit te larte ISSAT
Fakulteti
None
Mbaruar
April 25, 2011

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Formulimi i rastit klinik për trajtim terapeutik
Nga
Oct. 30, 2022
Deri
Oct. 30, 2022
Fusha
Titulli
“Metodat e kërkimit sasior dhe cilësor & analiza d
Nga
Oct. 15, 2022
Deri
Oct. 29, 2022
Fusha
Titulli
Inteligjenca emocionale
Nga
June 4, 2022
Deri
June 5, 2022
Fusha
Titulli
Njohja dhe trajtimi i crregullimeve sjellore tek f
Nga
March 12, 2021
Deri
March 13, 2021
Fusha
Titulli
Psikologjia e bindjes, manipulimi etik. Teknika te
Nga
May 27, 2023
Deri
May 28, 2023
Fusha
Titulli
Struktura,validimi,standartizimi e zbatimi në prak
Nga
June 24, 2023
Deri
June 25, 2023