profile-image

Dorjan Deda

i Licensuar

Emri : Dorjan Deda

Telefon :685014114

Email : dorjandeda27@yahoo.co.uk

Vendndodhja : Bulqizë

Nr Licence : 65

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Oct. 1, 2017
Fusha
Data e Leshimit
Feb. 24, 2023

Bachelor

Titulli
Psikologji
Universiteti
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
July 15, 2010

Master

Titulli
Psikologji Ligjore
Universiteti
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mbaruar
Sept. 30, 2015

Eksperienca

Fusha
Mësuesi
Institucioni
Shkolla 9-vjeçare "Valikardhe"
Pozicioni
Mësues
Nga
Oct. 20, 2008
Deri
Oct. 1, 2009
Fusha
Psikologji Shkollore
Institucioni
Shkolla e mesme Zerqan
Pozicioni
Psikolog
Nga
Oct. 1, 2009
Deri
Oct. 1, 2012
Fusha
Psikologji Shkollore
Institucioni
Shkolla 9-vjeçare, Bulqizë
Pozicioni
Psikolog
Nga
Oct. 1, 2012
Deri
Sept. 24, 2014

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Trajtimi i problemeve psikolgjike te shaktuara
Nga
April 23, 2022
Deri
April 23, 2022
Fusha
Titulli
Sjelljet vetedemtuese ne adoleshenc dhe menaxhimi
Nga
July 23, 2022
Deri
July 23, 2022
Fusha
Titulli
Kur fjalet nuk mjaftojne,terapia e artit dhe puna
Nga
Nov. 12, 2022
Deri
Nov. 20, 2022
Fusha
Titulli
Psikodiagnostikimi,ndertimi i raportit psikologjik
Nga
May 7, 2022
Deri
May 8, 2022
Fusha
Titulli
Problemet ne sjellje tek femijet.Teknika menaxhimi
Nga
May 15, 2022
Deri
May 15, 2022
Fusha
Titulli
Teknika dhe strategji per menaxhimin e femijeve me
Nga
May 28, 2022
Deri
May 28, 2022
Fusha
Titulli
Crregullimi i varesise dhe abuzimit me substancat.
Nga
Nov. 7, 2020
Deri
Nov. 7, 2020
Fusha
Titulli
C'rregullimet e te nxenit tek femijet 5-10 vjec.
Nga
Feb. 6, 2021
Deri
Feb. 13, 2021
Fusha
Titulli
Vleresimi psikologjik tek femijet e moshes shkollo
Nga
Dec. 19, 2020
Deri
Dec. 19, 2020
Fusha
Titulli
ACT Metafora në praktikën klinike
Nga
Dec. 10, 2022
Deri
Dec. 10, 2022