profile-image

Arben Hoti

i Licensuar

Emri : Arben Hoti

Telefon :674633949

Email : benhoti2000@yahoo.com

Vendndodhja : Tiranë

Nr Licence : 465

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Jan. 26, 2023

Diploma

Titulli
Psikolog Klinik
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
July 8, 2002

Master

Titulli
Këshillim Psikologjik
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
None

Doktoratura

Titulli
Doktor Shkencash në Psikologji
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
Oct. 21, 2016

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Programi PBS per trajtimin dhe menaxhimin e sjellj
Nga
Nov. 7, 2021
Deri
Nov. 8, 2021
Fusha
Titulli
Crregullimi i varesise dhe abuzimit me substancat.
Nga
Nov. 7, 2020
Deri
Nov. 7, 2020
Fusha
Titulli
Perdorimi i instrumentave psiko-metrik profesional
Nga
Jan. 30, 2021
Deri
Jan. 30, 2021