profile-image

Ana Shkembi

i Licensuar

Emri : Ana Shkembi

Telefon :682096452

Email : anaz.shkembi@gmail.com

Vendndodhja : Tiranë

Nr Licence : 532

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
June 5, 2019

Diploma

Titulli
Psikologe Shkollore dhe Organizimi
Universiteti
Universiteti i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mbaruar
July 10, 2007

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Psikodiagnostikimi,ndertimi i raportit psikologjik
Nga
March 7, 2022
Deri
March 8, 2022
Fusha
Titulli
Perdorimi i instrumentave psikometrik profesional.
Nga
Oct. 10, 2020
Deri
Oct. 10, 2020
Fusha
Titulli
Vleresimi psikologjik tek femijet e moshes shkollo
Nga
Dec. 19, 2020
Deri
Dec. 19, 2020
Fusha
Titulli
Roli i psik.shk.ne krij. e mjed.gjithëpërfshirës
Nga
Jan. 21, 2023
Deri
Jan. 23, 2023
Fusha
Titulli
Veprimtari praktike të psikologut shkollor
Nga
Feb. 24, 2023
Deri
Feb. 26, 2023