profile-image

Ada Sabahu

i Licensuar

Emri : Ada Sabahu

Telefon :673882854

Email : Ada_sabahu@hotmail.com

Vendndodhja : Durrës

Nr Licence : 616

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Dec. 15, 2020

Bachelor

Titulli
Psikologji
Universiteti
Universiteti Kristal
Fakulteti
Fakulteti i Drejtesise dhe i Shkencave Sociale
Mbaruar
Sept. 7, 2014

Master

Titulli
Master Profesional në Psikologji Shkollore
Universiteti
Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
Mbaruar
Nov. 1, 2018

Edukimi ne Vazhdim

Fusha
Titulli
Metoda e kerkimit sasior dhe cilesor, analiza...
Nga
Jan. 20, 2023
Deri
Feb. 4, 2023
Fusha
Titulli
Roli i psik. në menaxhimin e sjelljeve devijante
Nga
Jan. 14, 2023
Deri
Jan. 14, 2023