profile-image

Zana Prela

i Licensuar

Emri : Zana Prela

Telefon :+3550000000

Email : zanaprela@email.com

Vendndodhja : Shkodër

Nr Licence : 395

Te Dhenat e Licences

Fusha
Psikologji Klinike
Data e Leshimit
April 1, 2018