profile-image

Qamile Terziu

Emri : Qamile Terziu

Telefon :+355698871086

Email : terziuqamile@gmail.com

Vendndodhja : Lushnje

Nuk ka të dhëna publike për këtë anëtar