profile-image

Silvana Duka

i Licensuar

Emri : Silvana Duka

Telefon :692436900

Email : silvi_postrica@yahoo.com

Vendndodhja : Fier

Nr Licence : 293

Te Dhenat e Licences

Fusha
Psikologji Klinike
Data e Leshimit
April 20, 2018