profile-image

Eldisa Qehaj

Emri : Eldisa Qehaj

Telefon :694331878

Email : eldisaqehaj@gmail.com

Vendndodhja : Lushnje

Nuk ka të dhëna publike për këtë anëtar