profile-image

Eldisa Qehaj

i Licensuar

Emri : Eldisa Qehaj

Telefon :694331878

Email : eldisaqehaj@gmail.com

Vendndodhja : Lushnje

Nr Licence : 645

Te Dhenat e Licences

Fusha
Data e Leshimit
Oct. 30, 2020