profile-image

Andi Shkurti

i Licensuar

Emri : Andi Shkurti

Telefon :692066859

Email : andi.shkurti@gmail.com

Vendndodhja : Tiranë

Nr Licence : 208

Te Dhenat e Licences

Fusha
Psikolog Klinik
Data e Leshimit
April 1, 2018